Infected Mushroom • View topic - ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê かかと

Infected Mushroom

All things infected....
 • Board index
 • FAQ
 • Register
 • Login

ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Talk about Infected Mushroom
Post a reply
 • Reply with quote

ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby fruity caliber » Tue Sep 28, 2004 3:05 pm

çáøéí.......ùîòúí ùäàç ä÷èï ùì àééæï òåùä äéô äåô????


éù ìå àéæä ùéø äéô äåô îîåöò áùí" ãøê äîøâåò"....àí úùàìå àåúé äîéìéí òöîí

ãé øãåãåú.....àáì àú äîåæé÷ä àééæï òåùä....åäîåæé÷ä òöîä éåúø éôä îäùéø.....

ìôé ãòúé àí ìé äéä àç âãåì ùéãåò áúåø àåîï èøàðñ áéï äèåáéí áòåìí,ëáø ìà äééúé éåùá îåì äôøåèé åòåã òåùä èøà÷éí îîåöòéí

àáì àééæï ìà àçé äâãåì åàðé éëåì ø÷ ìäîùéê ì÷ðà åì÷ååú ìèåá


çâ ñåëåú ùîç........

---------------------------------------------------------------------------------------------
we are all have been INFECTED
fruity caliber
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby tal_ » Tue Sep 28, 2004 3:53 pm

tran:

hey...have u heard that eizens little bro' does hip hop?

he has this avarage hip hop song named: " the way of relaxion " hebrew: " derech

hamargoa"... if u ask me the lyricks are pretty shallow...but eizen does the music

and thats better than the song.

in my opinion, if i had a brother that is known as one of the best artists, i would no

longer sit infront of the fruity and do more avarage tracks.

but eizen is'nt my bro' and all i can do is be jealous and hope 4 good!

happy holiday!
tal_
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby E.B » Tue Sep 28, 2004 6:10 pm

fruity caliber TALK WITH ME IN THE ICQ
ôøåèé ÷ìéáø ãáøé àéúé áàéé ñé ÷éå277570771
àðé öøéê ìãáø àéúê
E.B
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby DJ Amir Gelman » Tue Sep 28, 2004 7:07 pm

ùéø ìà øò áëìì!
àôéìå ùéø îöåééï!

äééúé îîù îîù îëåø àìéå!
àáì áòé÷ø ìîðâéðä!

ø÷ éù ìê èòåú... æä ìà àøæ àééæï òùä ìäí àú äàéðñèøåîðèì (îðâéðä/÷öá)....
æä îéùäå àçø... ìà æåëø ú'ùí...

DJ Amir Gelman
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì

Postby psylady » Wed Sep 29, 2004 2:57 pm

ùéø çîåã ìàììä...
psylady
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby -=PsY=MaN=- » Wed Sep 29, 2004 10:15 pm

silent hil
÷åøàéí ìäøëá èøàðñ äæä ùòåùä ìäí àú äîåæé÷ä
äí äôé÷å àú äàìáåí àöì àéðô÷èã!
-=PsY=MaN=-
 
Top

 • louboutins en ofertaass="quote-icon">Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby Yobbo » Thu Sep 30, 2004 8:57 pm

îàéôä àðé îùéâ àú äùéø?
Yobbo
 
Top


Post a reply

Return to Infected Forum

Who is online

Users browsing this forum: _Cooper_, Bing [Bot] and 1 guest


かかと

かかと
christelijke louboutin hakken
louboutin lejlighederLEGO TECHNICからくり部屋

趣味のレゴについてのブログ 主にレゴテクニックとマインドストームを扱います

最近の記事

 • スポンサーサイト [--/--/--]
 • 【お知らせ】Japan Brickfest 2017 GBC合作参加者募集 [2016/12/13]
 • GBCモジュール作品Strain wave gearingを公開しました [2016/11/19]
 • [お知らせ] 「Japan Brickfest 2016」への参加について  [2016/06/02]
 • レゴ GBCモジュール Planetsを作りました  [2016/05/01]
 • 【お知らせ】ウェブサイトAkiyuki.jp を公開しました [2016/05/01]
 • 次ページ≫

スポンサーサイト 

 • スポンサー広告
 • | TOP ▲

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

 • [--/--/-- --:--]
 • スポンサー広告 |
 • トラックバック(-) |
 • コメント(-)
 • この記事のURL |
 • TOP ▲

【お知らせ】Japan Brickfest 2017 GBC合作参加者募集 

 • お知らせ
 • | TOP ▲

前回に引き続き来年も、Japan Brickfest が開催されます。今回もGBCの合作を行おうと思いますので、GBCの合作参加者を募集します。詳細は以下をご覧ください。

【Japan Brickfest 2017 GBC合作参加者募集】
http://akiyuki.jp/701

スポンサーサイト
 • [2016/12/13 22:27]
 • お知らせ |
 • トラックバック(0) |
 • コメント(0)
 • この記事のURL |
 • TOP ▲

GBCモジュール作品Strain wave gearingを公開しました 

 • LEGO GBC(ボール)
 • | TOP ▲

GBCモジュール作品Strain wave gearingを公開しましたpw160303r1.jpg


詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
http://akiyuki.jp/works/573

 • [2016/11/19 03:18]
 • LEGO GBC(ボール) |
 • トラックバック(0) |
 • コメント(0)
 • この記事のURL |
 • TOP ▲

[お知らせ] 「Japan Brickfest 2016」への参加について  

 • お知らせ
 • | TOP ▲

お知らせが遅くなりましたが、2016年6月4日(土)・5日(日) に神戸六甲アイランドで開催される、「Japan Brickfest」に今年も参加する予定です。

今年もGBCの展示を行います。2015年度ののGBC展示は私一人での展示でしたが、今年は4名の合作で行います。
スペースは、1800×600mmの机8卓で去年のと同じ大きさで行う予定です。

jbf2016.png

GBCに限らず様々な作品が見られる大きなイベントなので、都合のつく方はぜひおいでください。

「Japan Brickfest」公式ページはこちら
http://japanbrickfest.klug-jp.com/index.php

 • [2016/06/02 21:25]
 • お知らせ |
 • トラックバック(0) |
 • コメント(0)
 • この記事のURL |
 • TOP ▲

レゴ GBCモジュール Planetsを作りました  

 • LEGO GBC(ボール)
 • | TOP ▲


pw160101.jpg

作品の解説は以下です。
http://akiyuki.jp/works/419

 • [2016/05/01 18:28]
 • LEGO GBC(ボール) |
 • トラックバック(0) |
 • コメント(3)
 • この記事のURL |
 • TOP ▲

【お知らせ】ウェブサイトAkiyuki.jp を公開しました 

 • お知らせ
 • | TOP ▲

akiyukijp.png

2011年より、このブログ(http://legokarakuri.blog91.fc2.com/)で作品の解説やお知らせを行ってきました。5年が経過し、作品を一覧にまとめたい、英語でも対応したいと思うようになりました。そこで、この度ウェブサイト Akiyuki.jp を公開しました。今後、作品の解説はこのウェブサイトにまとめていく予定です。現時点では、最新5作品の解説を載せています。

このブログについてですが、当面は Akiyuki.jp のブログとこのブログの両方を更新していく予定です。
これからもよろしくおねがいします。

 • [2016/05/01 18:00]
 • お知らせ |
 • トラックバック(0) |
 • コメント(0)
 • この記事のURL |
 • TOP ▲
 • | HOME |
 • 次ページ≫